English

......................................................................................................................................................................

قوانین و شرایط افتتاح حساب پس انداز

نوشته شده توسط : روابط عمومی
کد مطلب: 3081
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
نظرات: بدون دیدگاه

قوانین و شرایط افتتاح حساب پس انداز

تمام افرادی که به سن قانونی رسیده باشند می توانند به نام خود در این صندوق حساب پس انداز باز نمایند.
افتتاح حساب فقط با ارائه کارت ملی  از سوی متقاضی انجام خواهد شد.
حق استفاده از موجودی حساب فقط با شخص صاحب حساب خواهد بود لکن چنانچه صاحب حساب دسترسی به صندوق نداشته باشد می تواند به موجب وکالتنامه ی رسمی توسط فرد دیگری از موجودی حساب خود استفاده نماید.
هرگونه پرداخت پس از احراز هویت با کارت شناسایی معتبر و امضاء و مهر و اثر انگشت دریافت کننده که نمونه آن روی کارت افتتاح حساب منعکس می شود، انجام خواهد شد.
درصورت فوت صاحب حساب، ورثه قانونی وی می توانند با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی مالیات برارث، از موجودی حساب وی استفاده نمایند.
اشخاص حقوقی ( شرکت ها، مؤسسات و غیره ) می توانند توسط صاحبان امضاء مجاز، نزد صندوق حساب افتتاح نمایند.
صاحبان حساب های پس انداز به این صندوق اختیار می دهندکه در اجرای سنت نیکوی قرض الحسنه از موجودی این حساب ها به افراد واجد شرایط وام قرض الحسنه پرداخت نماید. بدیهی است این امر مانع دریافت موجودی صاحبان حساب های پس انداز نخواهد بود.
فرد صاحب حساب می تواند تمام یا قسمتی از موجودی خود را در قبال پرداخت وام به شخص معینی که معرفی می نماید یا خودش، مسدود کند، در این صورت صندوق مجاز خواهد بود هر مبلغ از وام مزبور که تاخیر می شود از موجودی حساب برداشت نماید.
این صندوق نسبت به حفظ و نگهداری پول مشتریان محترم مسئولیت دارد و موظف است به هنگام درخواست وجه توسط صاحبان حساب، درخواست مشتری را اجابت نماید.تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
pic1